МЕНЮ
Кошница

Условия за доставка

Условия за доставка на стоки

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез следните способи:

Чрез куриерска услуга от трето лице:

Доставката се извършва до адрес на потребителя или офис на куриера, на територията на Република България, освен ако в сайта не е посочено друго.

Разходите за доставка се покриват от Клиента.

Преди изпращане на поръчаната стока Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Търговецът обичайно обработва поръчките в срок от 1 работен ден от извършване на поръчката. Доставката обичайно се извършва в рамките на обичайния в практиката срок съобразно с избрания способ за доставка.

Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки при използване на куриерска услуга се доставят до входа на сградата.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

Условия за монтаж:

Монтажът на уредите не е задължително да бъде извършен от техник на DIO Systems.

Монтажът на уред от техник на DIO Systems не поражда допълнителни права и задължения по обслужване или гаранционен ремонт.

Гаранционният срок на уредите не се променя, независимо дали е монтиран от техник или от потребителя.

Монтаж от техник на DIO Systems не поражда задължение по обслужване на системата на място при гаранционен ремонт или смяна на консумативи.

Обявената цена по монтажа включва труд по предварителна сглобка и свързване на доставения комплект към входяща и изходяща вода.

Към цената не са включени допълнителни ВИК части, разклонители или други части на уреда извън доставения комплект.

При инсталиране на уред, изискващ ел. захранване, клиента се задължава да осигури контакт, по-близък от дължината на захранващия кабел от мястото на монтаж. Може да се използва разклонител, ако клиента не разполага с такъв, техника може да достави при предварителна уговорка и доплащане.

При свързване на уред към водопровода е възможно да има теч на вода.

Техника отговаря за течове само по пряко свързани със системата елементи и елементи поставени от него. Например: Уреда, връзка за входяща вода, използван за дренаж на системата сифон, ВИК части поставени от техника). Всички отвори в плот, кухня, стена, мивка и други се съгласуват с клиента или негов представител, преди тяхното изпълнение. При пробиване на плотове или мивки от технически камък, мрамор и гранит може да е необходимо допълнително заплащане. DIO Systems не отговаря за неправилно разположени отвори, спукване на невидими тръби или други щети, след като местоположението и рисковете са представени на клиента или негов представител.При възникване на теч от кран, мека връзка, маркуч или други ВИК части непряко свързани с уреда, се подменят за сметка на клиента и след допълнителна уговорка с техника.

Всички уреди за свързване към водопровод под налягане е препоръчително да бъдат монтирани в помещение с работещ отводнителен сифон. DIO Systems не отговаря за щети по мебели, подови настилки, уреди и др., породени от теч.

Цени за монтаж:

Монтаж на битова система с обратна осмоза: 60 лв.

Монтаж на битов омекотител за вода (всички модели Keman): 80 лв.

Монтаж на професионален омекотител за вода: 120 лв

Монтаж на йонизатор за алкална вода: 80 лв.

Монтаж на професионална система с обратна осмоза: 300 лв.

Монтаж на филтър за вода: 30 лв.

Монтаж на UV стерилизатор за вода: 30 лв.

Монтаж на Колона с Кварцов пясък, Активен въглен, Birm смола, Mix-bed смола: 80 лв.

Всички цени са с включен ДДС

Доставените от монтажиста ВИК части и други монтажни елементи се заплащат допълнително и се смятат по ценова листа.

Цената за преправяне на други водопроводи се коментира на място.

При определени населени места може да се добави сума за транспорт след връзка с наш сътрудник.